Inschrijven
Wilt u meer informatie over Wandelen voor Water 2020? Of uw school alvast inschrijven? Gebruik dan onderstaand formulier.
School
Vestigingsplaats school
Naam school
Contactpersoon (achternaam)
Dhr.
Mevr.
Telefoon
E-mailadres
Bevestig e-mailadres
Meer informatie
Inschrijven
School
Naam school
Straat
Huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats school
BIC Code school
Contact persoon 1 ( toevoegen)
Geslacht
Dhr.
Mevr.
Initialen
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie
Telefoon
E-mailadres
Bevestig e-mailadres
Extra informatie
Beoogde datum wandeling
Nog niet bekend
Beoogde datum gastles(sen)
Nog niet bekend
Welke groepen lopen mee
8
7
6
Hoeveel klassen
Aantal leerlingen
Hele school
Hele school
Eerder deelgenomen in
nooit
2019
2018
2017
2016
voor 2016
Opmerkingen
Het geld dat de kinderen ophalen met Wandelen voor Water komt ten goede aan 'Wandelen voor Water'-projecten. We willen u er daarom op wijzen dat late afmelding negatieve gevolgen kan hebben op de ontwikkelingsprojecten. De materialen voor de actie worden in februari/maart 2020 bij uw school afgeleverd. Bij afzegging na aflevering van de materialen zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten √† €1,- per ingeschreven leerling in rekening te brengen.
Versturen
Bedankt
Bedankt voor uw informatieaanvraag!